[اسم]

leech

/liːtʃ/
قابل شمارش

1 زالو

معادل ها در دیکشنری فارسی: زالو
  • 1.Leeches were used in the past by doctors to remove blood from sick people.
    1. در گذشته پزشکان از زالوها برای خارج کردن خون از بدن بیماران استفاده می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان