[اسم]

lectern

قابل شمارش

1 تریبون میز مخصوص قرائت یا سخنرانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان