[اسم]

Lebanon

/ˈlɛbənən/
غیرقابل شمارش

1 کشور لبنان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان