[صفت]

left-hand

/ˈleft.hænd/
غیرقابل مقایسه

1 سمت چپ دست چپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: چپ
مترادف و متضاد right-hand
  • 1.There's a sign on the left-hand side.
    1. تابلویی در سمت چپ وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان