[فعل]

to left-click

فعل گذرا و ناگذر

1 کلیک چپ کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان