[صفت]

left-wing

/lɛft-wɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more left-wing] [حالت عالی: most left-wing]

1 جناح چپ (گرایش سیاسی) چپ‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: چپی
مترادف و متضاد right-wing
left-wing politicians
سیاستمداران جناح چپ [چپ‌گرا]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان