[اسم]

Leroy

/ˈliˌrɔɪ/
غیرقابل شمارش

1 لیروی (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان