[اسم]

leslie

/ˈlɛsli/
غیرقابل شمارش

1 لسلی (اسم کوچک مردانه و زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان