[عبارت]

less and less

/lɛs ænd lɛs/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کمتر و کمتر

  • 1.she ate less and less.
    1. او کمتر و کمتر خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان