[صفت]

lesser

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کوچکتر کمتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان