[اسم]

lessee

/leˈsiː/
قابل شمارش

1 مستاجر اجاره نشین

مترادف و متضاد leaseholder
  • 1. He has to offer the leaseholders in the building the opportunity to buy it first.
    1 . او باید به مستاجرین ساختمان این فرصت را بدهد که خانه را بخرند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان