[اسم]

lesion

قابل شمارش

1 جراحت آسیب (بدنی)، زخم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان