[اسم]

lesbian

/ˈlɛzbiən/
قابل شمارش

1 همجنس‌گرا (زن) لزبین

مترادف و متضاد homosexual
  • 1.She is a lesbian.
    1 . او همجنس‌گرا [لزبین] است.
[صفت]

lesbian

/ˈlɛzbiən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more lesbian] [حالت عالی: most lesbian]

2 همجنس‌گرا (زن) [وابسته به همجنس‌گرایی]

مترادف و متضاد homosexual
  • 1.She is lesbian.
    1 . او همجنس‌گرا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان