[اسم]

lese-majesty

/ˌleɪz ˈmædʒəsti/
غیرقابل شمارش

1 توهین به پادشاه یا ملکه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان