[اسم]

lessor

/leˈsɔːr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موجر صاحب ملک، اجاره دهنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: موجر
مترادف و متضاد lessee
  • 1.Lessors and their solicitors discussed tactics for dealing with the lessees.
    1. موجرین و وکلایشان برای برخورد با مستاجرین روش هایی را مذاکره کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان