[اسم]

lessor

/leˈsɔːr/
قابل شمارش

1 موجر صاحب ملک، اجاره دهنده

مترادف و متضاد lessee
  • 1. Lessors and their solicitors discussed tactics for dealing with the lessees.
    1 . موجرین و وکلایشان برای برخورد با مستاجرین روش هایی را مذاکره کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان