[قید]

let alone

/lɛt əˈloʊn/
غیرقابل مقایسه

1 چه برسد به

  • 1. You couldn't trust her to look after your dog, let alone your child.
    1 . تو نمی‌توانی برای مراقبت از سگت به او اعتماد کنی، چه برسد به بچه‌ات.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان