[قید]

let alone

/lɛt əˈloʊn/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چه برسد به

  • 1.You couldn't trust her to look after your dog, let alone your child.
    1. تو نمی‌توانی برای مراقبت از سگت به او اعتماد کنی، چه برسد به بچه‌ات.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان