[اسم]

Lester

/ˈlɛstər/
غیرقابل شمارش

1 لستر (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان