[اسم]

librarian

/laɪˈbreriən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کتابدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: کتابدار
  • 1.Do you want to be a librarian?
    1. دوست دارید کتابدار شوید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان