[اسم]

librettist

/lɪˈbretɪst/
قابل شمارش

1 اپرا نویس نویسنده اپرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان