[صفت]

libyan

/lˈɪbɪən/
قابل مقایسه

1 لیبیایی [مربوط به کشور لیبی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: لیبیایی
[اسم]

libyan

/lˈɪbɪən/
قابل شمارش

2 اهل لیبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: لیبیایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان