[صفت]

licensed

قابل مقایسه

1 مجاز دارای پروانه یا مجوز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان