[اسم]

lyricist

/ˈlɪrɪsɪst/
قابل شمارش

1 ترانه سرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان