[اسم]

modal

(modal verbs)
/ˌmoʊ.dəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فعل وجهی (دستور زبان)

  • 1.Are you familiar with the modals?
    1. آیا با افعال وجهی آشنا هستید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان