[اسم]

modal verb

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فعل وجهی (نوعی فعل کمکی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان