[اسم]

mod cons

/ˌmɑːd ˈkɑːnz/
قابل شمارش

1 لوازم خانگی

  • 1.The property has many interesting features and all mod cons.
    1. خانه ویژگی های جالب زیاد و انواع لوازم خانگی را دارد.
توضیح درباره اصطلاح mod cons
اصطلاح mod cons به معنای "لوازم خانگی" اصطلاحی است که در تبلیغات به کار می رود و به هر نوع لوازم خانگی اطلاق می شود که باعث تسهیل زندگی می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان