[اسم]

Monday

/ˈmʌndeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوشنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوشنبه
on Monday
(در) روز دوشنبه
  • I start my new job on Monday.
    من کار جدیدم را (در) دوشنبه شروع می‌کنم.
last/next Monday
دوشنبه گذشته/آینده
  • 1. I saw her last Monday.
    1. من او را دوشنبه قبل دیدم.
  • 2. We leave next Monday.
    2. ما دوشنبه بعد می‌رویم.
Monday morning/afternoon/night
دوشنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Monday
دوشنبه نخستین روز هفته در تقویم میلادی محسوب می‌شود. واژه Monday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان