[صفت]

monetary

/ˈmɑnəˌtɛri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more monetary] [حالت عالی: most monetary]

1 مالی پولی

  • 1.monetary policy
    1 . سیاست های مالی
  • 2.The monetary unit of the UK is the pound.
    2 . واحد پول بریتانیا پوند است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان