[اسم]

Monet

/məʊˈneɪ/
غیرقابل شمارش

1 کلود مونه [نقاش فرانسوی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان