[اسم]

museum

/mjʊˈziː.əm/
قابل شمارش

1 موزه

مترادف و متضاد gallery
The museum of modern art
موزه هنرهای معاصر
The Natural History Museum
موزه تاریخ ملی
توضیحاتی در رابطه با اسم museum
معادل فارسی اسم museum "موزه" است. به ساختمانی که در آن آثار تاریخی، هنری، فرهنگی و علمی نگهداری شده و برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود، museum یا موزه گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان