[اسم]

niece

/nis/
قابل شمارش

1 برادرزاده (مونث) خواهرزاده (مونث)

مترادف و متضاد nephew
  • 1.My nieces are cute.
    1. خواهرزاده هایم (برادرزاده هایم) بامزه هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان