[صفت]

niggardly

/nˈɪɡɚdli/
قابل مقایسه

1 خسیس بخیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: ممسک لئیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان