[صفت]

niggling

قابل مقایسه

1 کوچک و کم‌اهمیت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان