[اسم]

node

/nˈoʊd/
قابل شمارش

1 تقاطع

مترادف و متضاد junction

2 غده ورم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان