[صفت]

noiseless

/ˈnɔɪzləs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more noiseless] [حالت عالی: most noiseless]

1 بی‌صدا بدون سروصدا

formal
مترادف و متضاد silent
  • 1. He moved with noiseless steps.
    1 . او با گام‌هایی بی‌صدا حرکت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان