[صفت]

noisy

/ˈnɔɪ.zi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: noisier] [حالت عالی: noisiest]

1 پرسروصدا شلوغ

مترادف و متضاد booming chattering loud rowdy quiet soft
  • 1.He was kept awake by noisy neighbors.
    1 . همسایه‌های پرسروصدا نمی‌گذاشتند او بخوابد.
  • 2.The kids were even noisier than the dogs.
    2 . بچه‌ها از (آن) سگ‌ها هم پرسروصداتر بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان