[صفت]

noisome

/ˈnɔɪsəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more noisome] [حالت عالی: most noisome]

1 بدبو متعفن، زننده، نا مطلوب

مترادف و متضاد foul unwholesome
  • 1. noisome smells
    1 . بوهای متعفن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان