[صفت]

noisome

/ˈnɔɪsəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more noisome] [حالت عالی: most noisome]

1 بدبو متعفن، زننده، نا مطلوب

مترادف و متضاد foul unwholesome
  • 1.noisome smells
    1. بوهای متعفن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان