[قید]

noiselessly

غیرقابل مقایسه

1 بی صدا بدون سر و صدا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آرام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان