[قید]

noisily

/ˈnɔɪzəli/
غیرقابل مقایسه

1 با سر و صدا

  • 1.He ate his dinner noisily.
    1. او شامش را با سر و صدا خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان