[اسم]

nodule

قابل شمارش

1 برآمدگی ورم، باغره، باگره

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان