[اسم]

nomad

/ˈnoʊˌmæd/
قابل شمارش

1 چادرنشین عشایر (جمع)، کوچگر

  • 1. Are they nomads?
    1 . آیا آن‌ها عشایر هستند؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان