[صفت]

north-eastern

قابل مقایسه

1 شمال شرقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان