[اسم]

North American

/nɔrθ əˈmɛrəkən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آمریکای شمالی اهل آمریکای شمالی

[صفت]

North American

/nɔrθ əˈmɛrəkən/
غیرقابل مقایسه

2 آمریکای شمالی [وابسته به آمریکای شمالی و مردم آن]

  • 1.North American people
    1. مردم آمریکای شمالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان