[اسم]

North America

/nɔrθ əˈmɛrəkə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آمریکای شمالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمریکای شمالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان