[اسم]

nostrum

/ˈnɒstrəm/
قابل شمارش
[جمع: nostra]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 داروی قلابی

مترادف و متضاد panacea potion
  • 1.a charlatan who sells nostrums.
    1. آدم حقه بازی که داروی قلابی می فروشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان