[عبارت]

nothing like

/ˈnʌθɪŋ laɪk/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شبیه چیزی نبودن

  • 1.She is nothing like my ex-girlfriend.
    1. او اصلا شبیه دوست دختر سابقم نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان