[اسم]

notoriety

/nˌoʊɾoːɹˈaɪəɾi/
قابل شمارش

1 بدنامی رسوایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بدنامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان