[صفت]

notifiable

قابل مقایسه

1 گزارش دادنی (بخصوص بیماری جدی و مسری)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان