[اسم]

notion

/ˈnoʊʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ایده فکر، عقیده

معادل ها در دیکشنری فارسی: اندیشه صرافت فکر
  • 1.I don't think he has any notion of the seriousness of the situation.
    1. فکر نمی‌کنم او هیچ ایده‌ای از جدیت اوضاع داشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان