[اسم]

ogre

/ˈoʊɡɚ/
قابل شمارش

1 غول

مترادف و متضاد giant troll

2 آدم ستمگر آدم ترسناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان