[صفت]

often-downloaded

/ˈɔfən-ˈdaʊnˌloʊdɪd/
غیرقابل مقایسه

1 اغلب دانلود شده با دانلود بالا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان